top of page

מעסיק ידיד

הרישום הפלילי הוא קשת רחבה של סוגי עברות, אלא שמתקשים ביותר הם אסירים, מכורים ונשים שורדות זנות.

השתלבות תעסוקתית היא גורם מכריע ביכולתו של אסיר להשתקם, לקיים אורח חיים שגרתי ולהתפרנס בכבוד.

בידייך היכולת לתת הזדמנות ולסייע לו לחזור לחברה.

תמונה של לחיצת ידיים

מידע למעסיק ידיד

מעסיק יקר,

חשיבותה ומהותה של תעסוקה יציבה איננה מושפעת רק מהיותה אמצעי פרנסה. עבודה יציבה ובטוחה משליכה על קשרים חברתיים, תחושת ערך עצמי, ביטחון ועל פועלו של העובד בחברה כפרט וככלל. 

פרנסתנו ועבודתנו מאפשרת לכל אחד מאיתנו להתקיים כלכלית ופיזית אך גם עונה על הצרכים הרגשיים והאישיים שלנו. ולכן, מציאת עבודה לאסיר המשוחרר מהווה מרכיב כל כך חשוב בשיקומו האישי והחברתי. 

החברה הישראלית מורכבת ממגוון שכבות אוכלוסייה בניהן כאלה שנסיבות חייהם הובילו לעבריינות, אלימות, התמכרויות וכיוב'. תופעות חברתיות מורכבות אשר משפיעות על מרקם חיינו ועל עתיד החברה הישראלית. 

עמותת "בחזרה לחברה" מאמינה כי בידינו היכולת להשפיע על קיומה של חברה בריאה וחזקה תוך צמצום היקף החזרה לפשיעה והעברת תחושת הביטחון. 

לצד רשויות האכיפה והרווחה, נמצא כי הדרך לצמצום עבריינות חוזרת טמון בפיתוח וטיפוח קשרים חיובים ויציבים בין האסיר המשוחרר לקהילה אליו משתייך- כאשר ההכרחי ביותר הוא שילוב תעסוקתי.

השתלבות תעסוקתית נמצאה כמפחיתה בכ-50% את מועדות החזרה לעבריינות בעוד מודל העבודה הייחודי של "מעסיק ידיד" הוכיח את עצמו כמרכיב הכרחי במניעת חזרתם לפשיעה.

מודל "מעסיק ידיד" פועל בשני צירים- הראשון, מבצע התאמה בין דרישות המעסיק למאגר מבקשי העבודה תוך ליווי אישי וזמינות מרבית מתחילת התהליך ועד סיומו. שנית, העמותה מלווה באופן אישי את האסיר המשוחרר במציאת עבודה ומספקת מעטפת להתמודדות עם חזרתו למעגל התעסוקה.

עמותת "בחזרה לחברה" מכירה כי קיים חשש כפול המקשה על בניית הקשר בין המעסיקים הפוטנציאליים למבקשי העבודה בעלי עבר פלילי. אך, אנו מאמינים כי ניתן להסיר את מחסומים אלה ואף להצליח לחבר בין שני הצדדים- לסייע לאוכלוסיית האסירים המשוחררים בתהליך השיקום והענקת משמעות ולסייע בפתרון מחסור כוח האדם בשוק העבודה.

למה חשוב להעסיק אסיר משוחרר

עבור אוכלוסיית האסירים המשוחררים, המעבר מהכלא לשחרור מטלטל במובנים רבים ומציב אתגרים ומורכבויות. המרכזית בהם היא השתלבות במקום עבודה אשר יקבל אותם על אף העבר הפלילי. לצד הרישום הפלילי המקשה על מציאת עבודה, אורך החיים הקודם מדגיש את מצבם הסוציו אקונומי, היעדר השכלה מסודרת ואורך חיים המקשה על השתלבותם בשוק העבודה. בהתאם לנסיבות אלה, רוב האסירים אינם מצליחים לבצע שינוי במצבם מה שעלול להוביל לחזרה לפשיעה.

הדרך למנוע עבריינות חוזרת היא באמצעות פיתוח קשרים חיובים ויציבים בין האסיר המשוחרר לבין הקהילה אליה הוא משתייך, תוך התמקדות בשינוי עמדותיו ועידודו להשתלב ולתרום לקהילה. שכן, תהליך השיקום מתרכז בהענקת משמעות לחייו, לקיחת אחריות על משפחתו וחיזוק המחויבות לחברה.

דרך העסקת האסיר המושחרר, המעסיק מסייע בקטיעת מעגל הפשיעה, בהענקת משמעות לחיי האסיר ובעל תמורה חינוכית ערכית עבור משפחתו של האסיר המשוחרר.

אנו מאמינים כי זהו האינטרס של כולנו לפעול למען צמצום היקף הפשיעה, העברת תחושת ביטחון וסיוע לכלל שכבות החברה הישראלית. מודל "מעסיק ידיד" מאפשר לקחת חלק משמעותי במאמץ חברתי זה ולפעול לטובת הביטחון של כולנו ולעתידה של חברה יצרנית וטובה יותר. 

הרציונאל הכלכלי

ע״פ נתוני משרד האוצר, כלל התועלת הכלכלית ממניעת חזרה של אסיר בודד לפשע הינה כ-3.1 מיליון ₪

אם המדינה היתה מצליחה להוריד באופן קבוע 1,000 אסירים ממצבת החוזרים, היו נחסכים לאוצר המדינה כ–3 מיליארד ₪

הרציונאל החברתי

תעסוקה יציבה לאחר השחרור נחשבת כגורם מוביל להשתלבות בקהילה בעוד מפחיתה את הסבירות לביצוע עבירות חוזרות בכ-50%. יתרה מכך נמצא כי מציאת עבודה בסמוך לשחרור מורידה בעוד כ-50% את הסבירות שיבצע את אותה עבירה ויחזור לפשיעה. 

למרות שלא ניתן למדוד את תחושת הביטחון שעולה, חיבור וחיזוק הקשר בין בתי העסק לאוכלוסיית האסירים המשוחררים משפיעה ישירות על חיי האסיר, משפחתו וחיבורו לחברה אליה משתייך.

bottom of page