עמותת "בחזרה לחברה" פועלת למען מציאת מקומות תעסוקה לאסירים משוחררים, זאת על מנת לסייע להם להשתלב בחזרה לחברה הישראלית.

העמותה פועלת מתוך אמונה כי נתינת הזדמנות שנייה, תוך ליווי ומתן אמון תסייע בשיקומה של אוכלוסייה זו בפרט ותתרום לחברה כולה על ידי הפיכתה למקום בטוח וטוב יותר.

העמותה תשאף לפעול לצד הרשויות השונות על מנת לקדם מהלכים שיסייעו לאסירים המשוחררים להשתלב בחברה ולצמצם ככל שניתן את חזרתם למעגל הפשיעה. בתוך כך, אנו נפעל הן מתוך ערכים חברתיים והן מתוך ההצדקות הכלכליות שעתידות לבוא כתוצאה ממהלך נכון.

אנו מאמינים כי שילובו מחדש של אסיר משוחרר בחברה על ידי סיוע במציאת תעסוקה, יוביל לשיפור בשלושה מעגלים- מעגלו האישי של האסיר המשוחרר, הקהילה ממנה הוא מגיע והחברה בכללותה.

"בחזרה לחברה" פועלת מתוך נכונות לקיים חברה ברוח השוויון לכלל האזרחים במדינת ישראל, חברה שתאמין בעקרונות הצדק החברתי והכלכלי ותפעל למענם. אנו מאמינים ששינוי חברתי מתבטא בהשפעה חזקה על מערכות כוח, תוך עידוד תהליכים קהילתיים, כלכליים וחברתיים הצומחים מתוך החברה. בתוך כך, העמותה תפעל לעידוד יזמים חברתיים ותהווה דוגמא עבורם.

חזון העמותה

מטרות על-

1. מציאת מקומות תעסוקה עבור אסירים משוחררים, זאת כחלק מתהליך שיקומי שמטרתו שילובם בחזרה בחברה הישראלית.

2. הכנת האסירים להשתלבות מחדש בחברה כאזרחים שומרי חוק תוך הבעת חרטה עמוקה על הפשע אותו ביצעו.

3. שיפור תדמיתה של אוכלוסיית האסירים המשוחררים בחברה, זאת על ידי חשיפת הפוטנציאל הגלום בהעסקת אוכלוסייה זו בפני חברות במשק הישראלי, וכן על ידי קידום  סובלנות חברתית כלפיה וחיזוק תחושת הסולידריות והעזרה לזולת.

4.שינוי המדיניות הקיימת הנוגעת בטיפול באסירים משוחררים בישראל, זאת בין היתר על ידי קידום הצעות חוק לעידוד העסקה של אוכלוסייה זו.

מטרות נוספות-

1. ארגון אירועים, כנסים וימי עיון, שמטרתם קידום תהליכי השמה של אסירים משוחררים וכן פעילות למען שינוי התדמית של אוכלוסייה.

2. מתן סיוע לאסירים המשוחררים במימוש זכויותיהם החברתיות והכלכליות.

 

3. השקעה אישית ומקצועית במתנדבי ובעובדי העמותה, זאת תוך חיזוק תחושת המסוגלות, המימוש העצמי ופיתוח כישוריהם המקצועיים.

4. פיתוח שרידות כלכלית עצמאית שאינה תלויה בתרומות בלבד.

5. אחת המטרות המרכזיות היא להיות הגורם המקשר בין המשק הישראלי לבין האסירים בישראל.

מטרות העמותה

הצפו מסמך הסורק לעומק את פעילות העמותה
צפו במסמך המציג מידע אודות אוכלוסיית האסירים בישראל