תחומי פעילות 

מחקר ושינוי מדיניות

המחלקה פועלת לקידום שינוי מדיניות בעזרת הכנה של תיקוני חקיקה והצעות חוק רלוונטיות, כולל בניית אסטרטגיה ולובי רלוונטי לקידום שינוי המדיניות.

קשרי מעסיקים
ליווי והשמה

איתור מעסיקים פוטנציאלים והרחבת מאגר המעסיקים הפועלים בשיתוף עם העמותה.


טיפוח הקשר עם המעסיקים הקיימים. 

ניהול הקשר מול האסירים המשוחררים ואל מול שב"ס ורש"א, קליטת האסירים המשוחררים למאגר ההשמה וליווי התהליך.


ניהול מאגר מידע מאובטח הכולל את פרטי האסירים המשוחררים ובתי-העסק.